א/ תקופת האבות

כ2000 שנים לבריאת האדם מגיע לאזור אברהם אבינו. חופר בארות ומפיץ את האמונה בא-ל אחד (ראה "אשל" אברהם). האירועים המופלאים המלווים אותו (כמו לידת יצחק בזקנתו ,הניצחון נגד המלכים ושחרור לוט) משכנעים את שליט האזור אבימלך, מלך גרר לכרות עמו ברית. יצחק בנו גם הוא מגיע למקום, חופר בארות מים ביתר שאת ועוז, ובונה מזבח לא-הי אביו. יעקב יוצא מכאן פעמיים: א/ בבריחתו מפני עשיו (כשבדרך הוא רואה את חלומו המפורסם על הסולם "המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה", ב/ בירידתו למצרים עם י-ב בניו.

1.

ב/ התנחלות, שופטים

בימי יהושע בו נון, כ2400 שנים לבריאה, המקום הופך לנחלת שבט יהודה, ובתוכו של שבט שמעון. בתקופת השופטים, שני בניו של שמואל הנביא שופטים בו. מאז הוא מוכר כגבול הדרומי של ארץ ישראל, בהתאם לאמרה המפורסמת: " מדן ועד באר שבע"

2.

ג/ הממלכה

בימי דוד המלך (כ2900 שנים לבריאה) היא עיר מנהלית חשובה. שרידים מהתקופה התגלו והשתמרו באתר תל באר שבע ממזרח לעיר המודרנית.

3.

ד/ התקופה הרומית-ביזנטית

במקורות שונים מופיעים אזכורים של באר שבע מתחילת המאה הראשונה עד אמצע המאה השביעית מהתקופה הזו. גם אז העיר משמשת כעיר גבול מובהק – הפעם על ה"חגר" (הלימס) הרומאי, השומרת על האימפריה מהתפשטות הנבאטים היושבים באזור מדרום לה. זמן מה אחרי הפלישה המוסלמית לארץ, המקום ננטש. ממצאים רבים התגלו מהתקופה הזאת.

4.

התחדשות הישוב במקום מגיעה על ידי האימפריה העותומנית, בשלהי המאה ה19, כשהם מרכזים את נוכחותם הצבאית מול התקדמות האימפריה הבריטית לכיוון האזור. מייסדים כאן עיר מנהל, ומשתלטים על שבטי הבדויים היושבים באזור. רחובות העיר נבנים בצורת "שתי ובערב", בסגנון אירופי, אבל הבתים עם חצרות פנימיות, המאפיינות את הלבנט. נבנה קו רכבת החוצה את המזרח התיכון מצפון לדרום. תחנה על הקו הזה השתמרה בעיר העתיקה. ההתיישבות היהודית מתחדשת, טחנת קמח, בתי מלון וחנויות נפתחים על ידי חלוצים יהודים.

5.

ו/ תקופת המנדט

 

הבריטים מגיעים לכאן בשלהי מלחמת העולם הראשונה כשהם כובשים את העיר מידי הטורקים במתקפת פרשים. גנרל אלנבי מקים מטה ברחוב הראשי דאז "(כיום בית מרקחת הנגב).

6.

ז/ התקופה הישראלית

במלחמת השחרור, העיר נכבשת על ידי חטיבת הנגב של הפלמ"ח. מגיע אליה המנצח ומלחין המפורסם, לאונרד ברנשטיין, ונותן קונצרט לחיילים. התפתחות העיר לא עוצרת עד היום, היא קלטה גלי עליה מכ70 מדינות וממשיכה להפוך למטרופולין מודרני של האזור.

7.