BS army defenses.jpg

/1917/ חיילים טורקים מתכוננים למתקפת הבריטים

beersheva aerial 1917.jpg

תצלום אוויר של באר שבע מתחילת המאה ה20

Railroad_Station_Beer_Sheva_1917.jpg

/תחנת הרכבת הטורקית /נבנתה ב1915

battle of BS.jpg

/1917/ כוחות האנז"ק הבריטים בדרכם לבאר שבע

Beersheva 1917.jpg

גן אלנבי - אחד מהגנים הציבוריים הראשונים בארץ