מעטים מכירים את חשיבותה 

 .של באר שבע כעיר האבות

 באר השפע -מיזם חברתי למורשת באר שבע- קם כדי לשנות את המצב הזה - גם במישור הרוחני וגם בגשמי

"ראו עוד הקישור "מי אנחנו