"סיור מורשת "בעקבות האבות

 

 

 

עובר רק במקומות, הקשורים לתקופת המקרא: אזור הבארות, הגן הארכאולוגי ותל באר שבע - זה האחרון במסלול הארוך

עצירות

באר אברהם, גן ארכאולוגי, תל באר שבע

:מקומות מומלצים בקרבת המסלול

"שוק העירוני, פארק נחל באר שבע,  "משכן התכלת

ZOO נגב

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

1533472.png
mpv.png

על באר שבע המקראית

לסרטונים כהקדמה למסלול הקצר ראה בדף הראשי: "סרטון חדש א,ב,ג